Høringssvar fra Ringsaker kommune

Høringsuttalelse - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 15.06.2015

Svartype: Med merknad

Det Kongelige Kulturdepartement har ved brev av 27.3.2015 sendt «Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker» på høring til blant annet kommunene.

 

Ringsaker formannskap vedtok den 10.6.2015. ved sak 067/15 med 10 mot 1 stemmer høringsuttalelse i saken. Høringsuttalelsen oversendes vedlagt.

 

 

 

Med hilsen

 

 

Jørn Strand

rådmann

Vedlegg