Høringssvar fra Rødt

Rødts høringssvar til høringen om søndagsåpne butikker.

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Rødt avviser behovet for søndagsåpne butikker slik regjeringen legger opp til. Dette gjør vi av flere grunner.

Samfunnet trenger en felles fridag.

Det norske samfunnet trenger en kollektiv hviledag, en dag som er noe annet enn resten av ukas mas og kjas. Det er ikke behov for å gire opp tidsklemma. På samme måten som kirken er motstandere av søndagsåpnet av religiøse grunner er vi mot søndagsåpnet av hensyn til samfunnets kollektive opplevelser. Videre trenger ikke miljøet enda en kjøpedag, miljøet trenger heller mindre forbruk. Rødt er også klar over at bransjen sjøl påpeker at de bare forventer en knapt målbar økning i salget. Alikevel vil søndagsåpne butikker ha en uheldig forbruksvinkel da alle butikker skal holdes med lys og varme, de ansatte må kjøre til og fra jobb osv.

Forslaget fra regjeringen har ikke utredet konsekvensene i forkant.

De finnes ikke noen kvalifisert utredning over forslagets konsekvens som følger høringsforslaget, faktisk finnes det ikke noen konsekvensutredning overhodet. Regjeringen klarer ikke på noe som helst måte å levere svar som forklarer hvilke effekter søndagsåpent vil bringe som kan kalles positive. De kommer heller ikke opp med noen gode motsvar til kritikken som kommer mot forslaget. Vi påpeker at både arbeidtakerorganisasjoner så vel som arbeidsgiverorganisasjoner har kritisert forslaget i sterke ordelag sammen med både kristlige organisasjoner og miljøorganisasjoner. Regjeringen klarer ikke å levere en oversikt over hvor mange ansatte som faktisk vil blir berørt av søndagsåpne butikker: Det er ikke på det rene hvilket antall ansatte i butikken dette kan gjelde, men hvor store ringvirkninger dette får i samfunnet er heller ikke avklart. Det er ikke gitt noe svar på hvilke behov som oppstår innen renhold, sikkerhet, pass og omsorg av barn og innen transport hva gjelder både varer, personer, og privat og kollektiv transpoertering. Det er heller ikke levert noen vurdering av hvordan forslaget slår ut på samfunnslivet ifht kultur og idrettsaktiviteter osv. Regjeringens ide om søndagsåpne butikker er rett og slett totalt uten forankring i det norske samfunns behov og ønsker og har kun sin ideologiske begrunnelse.

Søndagsåpne butikker er ikke ønsket av noen aktører i bransjen.

Som påpekt i avsnittet overfor, det er ikke noe ønske i bransjen for den foreslåtte endringen. De ansatte peker på tapet av en kollektiv fridag og på enda mer stress for å sy sammen en familiehverdag når den siste fridagen i uka forsvinner. Arbeidstakerorganisasjonene peker på at det er stor grunn til å anta at de vaktene som må fylles på søndager fort vil ende ut med å dekkes av studenter og andre med liten erfaring, og dette er ikke heldig for sikkerhet, arbeidsmiljø med mer. Fra arbeidsgiversiden påpekes det at det ikke er noen grunn til å forvente at salget vil øke med en ekstra handledag. Bransjen anser at folk har fått kjøpt det de trenger innenfor dagens åpningstider. Derav følger at regjeringens forslag kun vil påføre butikkene merkostnader ved å holde åpent. Resultatet vil bli at butikken vil forsøke å hente inn igjen disse utgiftene på forskjellige måter: Færre vikarer, press på lønn og pensjon med mer vil bli følgen av dette.

Konklusjon.

Rødt er i mot regjeringens forslag som er sendt på høring om søndagsåpne butikker. At regjeringen ikke en gang har gjennomført en konsekvensutredning gjør bare forslaget enda mer ideologisk preget. Rødt våger påstanden at regjeringen ikke turde legge frem noen konsekvensutredning da den er totalt klar over hvilken skade forslaget gjør på samfunnet. Av hensyn til ansatte, samfunnet, klimaet og vår felles kollektive fridag sier Rødt konsekvent nei til regjeringens forslag.

For Rødt: Anders Evenstuen, Faglig leder i Rødt