Høringssvar fra Arlina Andersen

NEI

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Dagens ordning må videreføres