Høringssvar fra Renita Alme

NEI til Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE Søndagsåpne butikker. Det vil medføre konkurser, og høyere priser