Høringssvar fra Salgsmedarbeider

Nei til å endre helligdagsloven

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Dagen ordning bør videreføres. En endring i helligdagsloven som åpner for åpne butikker på søndager vil være utelukkende negativt for personer som jobber i butikk og annen varehandel.