Høringssvar fra Mette Wister

Selvstendig

Dato: 04.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke søndagsåpne butikker.