Høringssvar fra Arvid Horpestad

Nei til sundagsopne butikkar

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Me treng sundagen som ein annleisdag. Sundagsopne butikkar vil gi ei rekke negative verknadar som vil endra samfunnet som heilskap til det verre. Nei til sundagsopne butikkar.