Høringssvar fra Breien

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker, dagens ordning videreføres!