Høringssvar fra Dag W. Haugeto Stang

Søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Dagens ordning videreføres