Høringssvar fra Pål Wegg

Hold stengt

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Hold stengt av hensyn til både arbeidstakere og muligheten til å ha en fridag i uka. 

Det virker også som om det er veldig få som ønsker søndagsåpne butikker.