Høringssvar fra Anne Beck Strømseng

Søndagsåpne butikker

Dato: 18.05.2015

Svartype: Med merknad

 Jeg ønsker IKKE søndagsåpne butikker.