Høringssvar fra Geir Hanssen

Søndagsåpent

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Dagens ordning med "brustadbuer" viser at folk ønsker å handle også på søndager. Det slår imidlertid urettferdig ut med dagens ordning som i stor grad lar de store kjedene som kan finansiere bygging/ombygging til søndagstilpassede butikker styre hvor det blir søndagsåpne butikker.
Vi som bor i byer og tettsteder der alt er stengt på søndager opplever å treffe kjente fra lokalmiljøet i "Brustadbuer" flere mils kjøretur fra der vi bor.
I det vi kaller et fritt land fremstår det som rart at noen skal bestemme at vi som ønsker det ikke skal få handle på søndag fordi andre ikke vil.
Ingen skal jo tvinges til å handle på søndag.
Og de som ikke ønsker å jobbe i butikk på søndag kan sikkert la det være, det viser seg jo i de fleste butikker at det er ungdom og studenter som dekker de fleste vakter på kvelder og lørdager.....