Høringssvar fra Shin Elisabeth Christiansen

Nei til endring av Helligdagsloven med hensikt i å tillate søndagsåpne butikker.

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vil med dette si nei til endring av ovennevnte lov. Søndager er, for veldig mange, den eneste dagen i uka hvor en garantert har fri fra arbeid. Jeg ønsker at det skal fortsette slik! Vi har ikke behov for at alle butikker har åpent syv dager i uken. Det er helt unødvendig. Jeg synes også at regjeringen bør høre på både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, som felles sier nei til denne lovendringen! 

Det er heller ikke ønskelig med å overlate ansvaret for søndagsåpning til kommunene. Dette bør være et statlig ansvar!

Hør på flertallet og ikke åpne for mer press på arbeidstakerne! Si nei til søndagsåpne butikker!