Høringssvar fra Otto Strand

Søndagsåpne butikker

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpne butikker er helt unødvendig, 6 handledager i uka med langåpent er mer enn nok. Søndagsåpent vil gi meg dyrere varer og frata ansatte og deres familier tid til å være sammen. Derfor går jeg sterkt imot det.