Høringssvar fra Namdalseid kommune

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad
  1. Namdalseid kommune ser ikke behov for endring i helligdagsloven. Søndagsåpne butikker er ikke etterspurt av innbyggerne, arbeidstakerne eller næringslivet. En endring av helligdagsloven som foreslått vil medføre vesentlige ulemper sammenlignet med dagens situasjon.

 2. Namdalseid kommune mener at helligdagsloven må gjelde generelt, og at beslutningsmyndigheten ikke overlates til kommunene.