Høringssvar fra Johnny Wilmann Musikk DA

søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke Søndagsåpne butikker i mitt land. Det er totalt unødvendig og vil utarme den Norske folkeslag!