Høringssvar fra Fosnes kommunestyre

Fosnes - Høring - forslag om endring i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 26.06.2015

Svartype: Med merknad

Fosnes kommune går i mot endringer av helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Søndagsåpne butikker er ikke etterspurt av innbyggerne, arbeidstakerne eller næringslivet. En endring i helligdagsloven vil medføre vesentlige ulemper sammenlignet med dagens situasjon.

Fosnes kommune mener at helligdagsloven må gjelde generelt og at beslutningsmyndigheten ikke skal overlates til kommunene.

Vedlegg