Høringssvar fra Siri Odijk Solbakken

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, dagens ordning bør vidareførast.