Høringssvar fra Elisabeth Jensen

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker. Da dette blant annet vil medføre økt press på miljøet, i form av økt trafikk, økt forbruk/ produksjon.

Søndag må opprettholdes som en dag til hvile, familie/vennesamvær, minde fokus på å bruke penger.