Høringssvar fra Camilla Fjeld Gustavsen

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, oppretthold dagens ordning. Beskytt ansatte, bevar en annerledes hviledag og fokuser på mindre forbruk, ikke mer.