Høringssvar fra Jan Eide

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Det bør ikke eksistere et nasjonalt forbud mot søndagsåpne butikker. Dette bør reguleres regionalt og av butikkene selv.