Høringssvar fra Bjarne Paulsen

Nei til søndagsåpne butikker.

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad
  • Kan ikke med min beste vilje se behovet for søndagsåpent.
  • Søndagene bør forbeholdes til familieaktiviteter som turer og andre aktiviteter som er med å bedre folkehelsen.
  • Når det brukes lengre åpningstid for å omsette varene vil dette føre til økte kostnader som igjen vil føre til dyrere varer.
  • Det vil føre til økt press på de ansatte til mer helgejobbing og mindre tid til familie og avkobling.
  • Vil anbefale at forslaget om søndagsåpent blir puttet i samme skuff som andre forslag fra regjeringen som det ikke ble noe av.