Høringssvar fra Carl P. Salicath

Butikker bør få være åpne når de vil

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker å gi min støtte til regjeringens initiativ om at butikker bør få være åpne på søndager. Det burde ikke være behov for lokalt selvstyre på dette punkt. Prinsippielt mener jeg at det ikke bør være lover eller forskrifter som regulerer åpningstider. Alle bør med andre ord få holde hva de vil åpent når de vil. Min støtte til regjeringens initiativ er derfor sekundær, men klar nok.