Høringssvar fra Oddny Høvik

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker IKKE søndagsåpne butikker.