Høringssvar fra Jan Ove Vennerød

Søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker.