Høringssvar fra butikkmedarbeider

vil ha viderføring av dagens ordning

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, vil ha viderføring av dagens ordning