Høringssvar fra Kristent Leiarforum Førde

Helligdagsloven

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Kristent Leiarforun Førde sier et klart nei forslaget om å endre helligdagsloven for å åpne for søndagsåpne butikker.   Vi mener forslager er i strid med folkeviljen, og dessuten med Grunnloven, som beskytter den kristne kultur i landet vårt.