Høringssvar fra Elisabeth Lager

SØNDAGSÅPNE BUTIKKER

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker absolutt ikke søndagsåpne butikker!