Høringssvar fra Frode Høyland

Søndagsåpne butikker - nei takk

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

Vi har 6 dager i uken å handle på. Det holder. Jeg mener det er fint og bra og ha en litt annerledes dag i uka, der de fleste har fri.

Tror det er bra at så mange arbeidere som mulig kan ha en felles arbeidsdag fri. Dette er viktig for mye av frivilligheten i Norge og for familiene som kan ha en dag der hele familien kan være samlet.

Vi vil ikke handle mer. Vi handler jo mer enn vi trenger allerede i dag. Så det blir dårligere økonomi for næringslivet.

Svaret er derfor enkelt. Nei til søndagsåpne butikker.