Høringssvar fra Evy Kristin Krokgjelet

Nei til søndagsope!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsope butikkar, og endring av helligdagslova. Nei !