Høringssvar fra Stian

Nei til døndagsåpne butikker!!!

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndags åpne butikker!!