Høringssvar fra Ted Robin schau

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Vil ikke ha søndags åpne butikker

folk kan da handle på lørdagen?