Høringssvar fra Norges Bondelag

Høringssvar søndagsåpne butikker fra Norges Bondelag

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlagt høringsbrev.

Vedlegg