Høringssvar fra Organica AS

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 06.06.2015

Svartype: Med merknad

Organica AS er en velværeklinikk åpen 6 dager i uken, inkludert kveld. Vi er negative til forandring i loven for å tillate butikker å være åpne på søndager.

Vi er utrolig priviligerte i Norge, som har en annerledes dag som søndag. Det er en dag til å gjøre andre ting vi ellers ikke har tid til å prioritere.

Organica AS er negative fordi vi ikke mener det gagner hverken ansatte eller kunder at vi har åpent på søndager.

Det vil også være uheldig av miljøhensyn, friluft og fritidsinteresser, familiehensyn, kultur og økonomiske årsaker.

Den ro og stillhet vi har på søndager her i Norge er et felles gode vi ikke skal ta for gitt, men verne om som nasjon.

Vi sier NEI til endring av loven.