Høringssvar fra Karl Torjesen

Ja til søndagsåpne butikker.

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Støtter søndagsåpne butikker. Jeg ser at mange nye arbeidsplassser vil oppstå i etterkant av det og at behøvet for mer personal vil mange kunne få en bein innnefor arbeidslivet.