Høringssvar fra Anna Nordlund

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Man bruker ikke mer penger, bruken blir bare spredt over flere dager. Det er dårlig samfunnsøkonomi og familiefiendlig.