Høringssvar fra Sølvi Villanger

Stopp søndagsåpne butikker!

Dato: 28.03.2015

Svartype: Med merknad

NEI til søndagsåpne butikker!!