Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 16.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, dagens ordning vidareførast. Evt. burde den verte strengare mot kven som får lov å halde opent på sundagar.