Høringssvar fra Live Danbolt Drange

Ad søndagsåpne butikker

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Regjeringens forslag til endring I helligdagslovgivningen vil føres til samfunnsendinger vi bare kan ane konsekvensene av. Betydningen av en felles fridag for store deler av befolkningen er påpekt fra mange hold, blant annet når det gjelder folkehelsen. 

At der er urettferdigheter I systemet slik det nå er for enkelte forretningsdrivende må det være mulig å rydde opp I uten å vedta en samfunnsendring med store konsekvenser. Det var en fordel å endre de rigide åpningsbestemmelene slik at en kunne få kjøpt mat på søn og helligdager, det er noe helt annet å legge til rette for et totalt frislepp.

Frihet er å vite hvor grensene går. Min frihet begrenses av din frihet. Den grenseløse friheten som for noen politikere synes å være et ideal, vil begrense mange borgeres frihet. La vårt samfunn fortsatt preges av at vi bryr oss om hverandre og legge til rette for en samfunnsutvikling med individet og ikke markedskreftene I sentrum.

Altså: et rungende nei til store endringer I helligdagslovgivningen.