Høringssvar fra Fredrik Hultman Bjørgo

Ta vare på vår sovjet-ishe arv

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vokste i praksis opp i den vestligste sovjetstaten (dvs. Norge) og der hadde vi gode verdier, som søndagsstengte butikker. Den arven synes vi skal ta vare på. Det var ingenting jeg hatet mer som barn enn å bli skysset rundt til ulike butikker i baksetet på en bil. Det var fælt nok, men begrenset seg heldigvis bare til hverdager. La barna slippe søndagsåpne butikker og få kjenne på litt deilig sovjetisk handlefrihet denne ukedagen. Nei til søndagsåpne butikker!