Høringssvar fra Kristin Broholt

Søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, dagens ordning videreføres