Høringssvar fra Frøya kommune

Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Mye av fellesskapet og samværet i familien og lokalsamfunnet er bygget opp rundt helgen - og særlig søndagen - som en fridag.

Dette er dagen da foreldre heier på barna fra sidelinja på fotballbanen. Det er dagen da vennegjengen møtes, og det er dagen da mange krefter settes i sving for å arrangere loppemarked, til inntekt for korpsen og idrettslaget.

Frøya kommune støtter ikke regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015.

Blir det vedtak om søndagsåpne butikker ønsker Frøya kommune at ansvaret for å bestemme utvidet åpningstid for utsalgssteder i henhold til § 5 i helligdagsfredloven overføres til kommunene.

 

Vedlegg