Høringssvar fra Jarle Nygaard Nytorpet

For søndagsåpne butikker

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

jeg er for søndagsåpne butikker