Høringssvar fra Lillian Husby

Søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ber dere revurdere forslaget om søndagsåpne butikker. Jeg tror det vil virke ødeleggende for familieliv med god kvalitetstid for foreldre og barn en dag i uka hvor familiene kan gjøre andre ting sammen enn å shoppe. Det vil gi redusert tid til friluftsliv, sportslige aktiviteter, besøk hos storfamilien og å yte omsorg for eldre familiemedlemmer. Jeg håper dette forslaget blir trukket snarlig.

Med vennlig hilsen Lillian Husby, Trondheim