Høringssvar fra Anne-gro Wesenberg

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, men at dagens ordning videreføres.