Høringssvar fra Knut Winther

Nei til endring av helligdagsloven

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker med dette å tydelig si nei til endring av helligdagsloven for å gjøre det mulig for vanlige butikker å ha åpent på søndager. Dette er et dårlig forslag av flere grunner:

1. Vanlige arbeidstakere vil bli presset ut i arbeid på søndager. For mange familier er søndagen den eneste dagen de har sammen som familie. Det vil da bli enda færre dager familien kan være sammen.

2. Omsetningen i butikker vil neppe øke som følge av en ekstra åpningsdag i uken. Dermed blir det høyere kostnader uten tilhørende høyere inntekter for de næringsdrivende. De eneste som trolig vil tjene på dette er kjøpesenterkjedene, hvor det kan tenkes at folk vil reise for å ha noe å gjøre en kjedelig søndag.

3. Søndagen er en viktig dag for idrett og kirke. Både deltakelse i arrangement og gudstjenester samt den frivillige innsats som er påkrevet for gjennomføring av disse vil bli vanskeligere. 

4. Hvem vil egentlig ha denne endringen? Gjennom å ha fulgt med på debatter fremstår det som at det store flertall av "mannen i gata" ikke ønsker det, arbeidstakerorganisasjonene ønsker det ikke, arbeidsgiverorganisasjonene ønsker det ikke. Det fremstår da som ganske meningsløst å kjempe gjennom en slik sak.....