Høringssvar fra Per Jarle Sætre

Søndagen er verdifull

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndag har egenverdi som helligdag og hviledag. Det er å frata mange (de fleste) et av godene i tilværelsen. Søndagen er helligdag, hviledag og familiedag. Å la søndagen bli som andre dager blir derfor en å ta vekk et gode i manges liv.