Høringssvar fra Svein Roar Jørgensen

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg støtter ikke søndagsåpne butikker. At bransjen selv ikke ønsker dette pga økte utgifter, er for meg et tungt argument i seg selv, og disse utgiftene skal jo dekkes inn, da havner de til syvende og sist hos forbrukeren. For meg er ikke det et akseptabelt scenario.

I tillegg vil man ta ifra butikkarbeidere en fridag, og selv om det sikkert er noen av dem som vil ønske dette velkommen, vil jeg tro at de fleste setter pris på å ha den ene faste fridagen i uka. Jeg er også redd for at søndagsåpne butikker gir en smitteeffekt over på andre bransjer og yrker på sikt, slik at det ender opp med at denne ene fridagen hver uke etterhvert blir en saga blott. Dette blir selvfølgelig spekulasjoner fra min side, men det vil sende et negativt signal.

Et annet aspekt man må ta med i beregningen er at mer jobbing = mer stress og belastning, og selv om mange mener at det heller vil føre til flere arbeidsplasser, tror jeg vi kan regne med at ikke alle bedrifter vil ansette nok folk til å dekke inn timene, dermed må allerede eksisterende arbeidskraft brukes for å dekke behovet. Jeg vil ikke bli overrasket om sykefravær og -utgifter øker hvis dette blir satt ut i live.

 

MVH,

Svein Roar Jørgensen