Høringssvar fra Privatperson

Fortsatt søndagslukkede butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker at dagens ordning videreføres. Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker.