Høringssvar fra Reidunn Anne Moe

Dato: 18.05.2015

Svartype: Med merknad

nei til søndagsåpne butikker